Rudolf Fabry

                    i.        Životopis a tvorba


          zbierky Uťaté ruky, Vodné hodiny, hodiny piesočné; Ja je niekto iný

                  ii.        zb. Uťaté ruky (1935)


          zbierka má cykly: Prológ, Básne, Prietrž, Fair Play


          b. Hniezdo


          nie ešte stále nadrealistická -má interpunkciu i rým


          je tu len jedna téma -téma ženy


          myšlienka je rozložená do viacerých veršov


          b. V kľúčovej dierke


          alogickosť, viacvýznamovosť -typická nadrealistická báseň


          spomienka na priateľku z detstva


          príjemná spomienka na niečo pekné


          už je to v kľúčovej dierke uzamknuté -všetko je preč a nevráti sa -jediná možnosť vrátiť sa späť -pozrieť sa cez kľúčovú dierku -spomienka


          aliterácia (opakovanie jedného písmena) -zvukomaľba


          oslnivá metafora, neologizmy, exotizmy, genitívna metafora


          b. Vtáčí snem


          hrá sa so slovom -rozkladá a spája na spôsob detských veršovaniek


          „Cigáň Bibi / chytil ryby / ryby pitval Bibi zle / a z rýb boli ríbizle.“


          prerušovanie kauzálnych a časopriestorových vzťahov

                iii.        zb. Vodné hodiny, hodiny piesočné (1938)


          tu opúšťa bezstarostnosť


          reaguje na aktuálne spoločenské problémy

                  iv.        zb. Ja je niekto iný


          rozorvanosť básnika, v ktorej odmieta hrôzy vojny


          2 skladby –Prvé stretnutie s Féneom a Druhé stretnutie s Féneom


          1.časť -Féneo (diabol, autorov dvojník) sa vynára z hlbín minulosti


          2.časť -básnik sa stotožňuje s Féneom, vyrovnáva sa so svojím vnútrom

                    v.        Vzťah k téze


          básne sú náročné na pochopenie


          autor vzdialene spája motívy; využíva voľné asociácie, automatické texty


          nemajú pravidelný verš, rým, či interpunkciu -voľný verš


          do popredia sa dostáva sen, voľnosť myšlienok, pocitov


          využívanie techniky sna -bez logickej postupnosti


          viacvýznamovosť -viactematickosť


          myšlienka ukončená v každom verši -žiadne presahy


          vytvárajú si nové básnické prostriedky -nie klasické, nie sú také jasné, alebo bežné


          genitívna metafora „nežnosť zatratenia“


          epitetonexotizmy -chinínové oči, achátová dreň


          neologizmy -samorastlé podnebesie


          paradoxné -vežo väznená


          kontrastné – oblak kremenný


          personifikácia -mramore slziaci


          depoetizácia schválne alogizmy -nenarodený vrah


          expresívne vyjadrenia -svrabe hviezdny


          panerotizmus -motívy erotiky


          básnické prirovnania -ramená ako revolver, prsia ako reklama, prsia ako klietka, jej chod ako masaker Arabov