Ján Smrek

                    i.        Životopis a tvorba


          oslava života –vitalizmus v slovenskej medzivojnovej poézii


          neúnavne hľadá lásku a harmóniu, ospevuje život, životodarnú aktivitu a činorodosť


          osirel veľmi skoro, študoval na evan.fare


          dostal sa na front počas 1.sv.vojny -prekonal i maláriu


          venoval sa publicistickej, editorskej a básnickej činnosti


          založil edíciu EMSA a týždenník Elán


          zbierky Odsúdený k večitej žízni, Cválajúce dni, Božské uzly, Iba oči, Zrno, Hostina Studňa, Nerušte moje kruhy, Proti noci


          pre deti Machule, maľovaná abeceda

                  ii.        zb. Odsúdený k večitej žízni (1922)


          pre Smreka je poézia všetkým -chce písať poéziu, za ktorou by išli všetci


          „poeta natus“ -prirodzený rodený básnik


          vplyv symbolizmu


          b. Dnes milujem svoj deň


          ešte stále trochu skeptický -avšak prechádza zmenou „Dnes milujem svoj deň. Noc miloval som včera.“


          priznáva sa k zmene -pýta sa sám seba, či to dokáže -rozhodnutie zmeniť sa a zmeniť svoju poéziu


          vnútorná výpoveď básnika odhodlaného prejsť cez to, čo prekonal

                iii.        zb. Cválajúce dni


          b. Cválajúce dni


          „bujní žrebci“ -jeho generácia -voľní, slobodní, mladí, živí, plní energie, divokí, rýchli


          je až drzý: „Z cesty nám!! Pádime! Nevidíte?“


          „Nechceme sa predsa vtopiť
v to driemajúce ľudské plemä,
v zakliaty živý les.“


          táto báseň sa stala alfou Smrekovej tvorby -bola kľúčom k jeho životnej filozofii


          „bujní žrebci, stepilí cowboji, jarí šarvanci, krasojazdci“ -Smrek sa nechce stať šedým priemerom


          b. Triumf


          „svet milenka je moja, objímať ho môžem očima“


          poetizmus


          triumf nad životom, radosť z neho


          b. V prístavnej krčme


          námorníci, ľahké dievčatá; prostredie s veľkým množstvom ľudí


          avanturizmus -dobrodružná báseň – Smrek veľa cestoval


          voľná hravá báseň, kde sa vyznáva k láske a životu


          láska, žena, erotika -hlavné témy Cválajúcich dní


          b. Balada noci májovej


          jednoduchá a zrozumiteľná, podobá sa na ľudovú pieseň


          symbolika mája -láska medzi dvoma ľuďmi


          Anča neodolá a odovzdá sa milému


          „A život rýchlo letí,
dni pádia ako tátoše.
Kto krásnym je a mladým
ten užije i rozkoše!“


          ospevuje život, životodarnú aktivitu, činorodosť, životný elán


          stotožnil sa so svojím ľudským autorským naturelom


          venuje veľa miesta láske, mladosti a kráse


          treba brať na seba riziko, ak nechceme existovať ale žiť

                  iv.        zb. Božské uzly


          oslava lásky, zmyslového očarenia -obdiv krásy


          vplyv českého poetizmu


          podobá sa Cválajúcim dňom

                    v.        Vzťah k téze


          senzualizmus; symboly; láska; žena -symbol nehy, krásy a mladosti; humanita -ľútosť pri zlej situácii; príroda; voľný rým; svojský štýl


          naučil Slovákov čítať poéziu -jednoduchosťou slova ju sprístupnil širšej mase


          je hravý, roztopašný, dravý


          len jednoduché výrazové prostriedky


          jeho verše sú zrozumiteľné, melodické, priateľské


          nesústreďuje sa na problémy, snaží sa ukázať to krajšie -vníma krásu a život celým svojím srdcom