Vitalizmus a Nadrealizmus


          vlastný štýl reprodukcie myšlienky


          snaha podať svoje vnútro, cítenie, pocity -báseň má najbližšie k ľudskej duši, k zmyslom


          slovo má váhu a cenu -básnici s ním narábajú už od počiatkov literatúry -prvé skladby boli vo veršoch

I.
                    
Vitalizmus


          nie je považovaný za samostatný literárny smer, pretože poetika len pre tento smer nebola nikdy vypracovaná


          je to vlastne myšlienkový prúd so svojským nazeraním na svet (Názov získal z francúzskeho slova vita = život, jeho filozofia súvisí s učením francúzskeho filozofa H. Bergsona, s ktorého učením sa Smrek stretol počas štúdia na teologickej fakulte- je to filozofia životného elánu … l `elán vital)


          vznikol po prvej svetovej vojne, aby oslávil radosť zo života, mladosť, krásu, lásku a priateľstvo, život vo všetkých podobách a hlavne chuť žiť -poézia každého dňa


          životný elán človeka sa obnovuje tak, že vníma krásu sveta a života celým svojím srdcom, všetkými zmyslami


          nezamýšľa sa nad stavom sveta, nad spravodlivosťou, či nespravodlivosťou, je šťastný z jednoduchých vecí

II.
                  
Nadrealizmus


          oficiálny začiatok na Slovensku -28.2.1939 -večierok v Bratislave


          iný názov A-38 (Avantgarda 1938)


          nazvaní na základe manifestačného zborníku Áno a Nie


          Nie„Sme proti kultúrnej reakcii proti fašizmu, ktorý je zotročením ducha…“


          Áno„…sme za pokrok a máme kladný pomer k tomu, čo bolo pokrokové v našej tradícii.“


          vplyv Appolinaire, Bretona, Tristana Tszaru, V. Nezvala


          stavali sa odmietavo k sociálnej poézii -takisto k politickej situácii


          spolupracovali s výtvarnými umelcami -nevyhnutnou súčasťou zborníkov boli ilustrácie -Mudroch, Hložník


          vzdávajú sa tradičných postupov a výrazových prostriedkov


          objavujú krásu aj vo veciach obyčajných a nedostupných


          využívajú fantáziu a sen, ale pritom neutekajú z reálneho života


          laboratórna (pokusná) poézia


          podnety čerpajú z rôznych oblastí -film, veda


          metóda psychického automatizmu -plynutie myšlienok bez kontroly, automaticky zachycované na papier


          texty -polytematické, viacvýznamové, polysémantické


          protest proti konvenciám -konzervatívnosti


          alogickosť -popieranie logiky, sústredenie sa na sen a podvedomie, subjektívnosť a individualizmus


          využívajú voľný verš; tzv. kŕčovitá krása


          genitívna metafora, oslnivá metafora; spájanie abstraktného s konkrétnym a abstraktného s abstraktným


          Andre Bretón -zakladeteľ surrealizmu


          R.Fabry, V.Reisel, P.Bunčák, J.Lenko, J.Rak, Ľ.Žáry, J.Brezina


          stretli sa s odmietavým postojom prozaikov a básnikov: Ľ.Ondrejov a Ján Poničan, ktorí tento smer neuznávali, nazvali ho len „malou vecičkou“